ข่าว : ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซอย ‘ชุมชนพหลโยธิน 45’ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนโควิด-19

02 พฤษภาคม 2565

‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘คณะที่ปรึกษาฯ’ ควง ‘รองเลขา สปส.’ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

และให้กำลังใจ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซอย ‘ชุมชนพหลโยธิน 45’ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนโควิด-19

                    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 และประชาชนในชุมชนพหลโยธิน 45 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 พร้อมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย

                   ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเดินเคียงข้างสังคมให้หลุดพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมและท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในชุมชนพหลโยธิน 45 พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ดังนี้

                   รายแรก นายพันธกานต์ มุขวัฒน์ อายุ 39 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,499 บาทตลอดชีพ รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 95,5003.98 บาท ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวน 82,485 บาท

                   รายที่สอง นายกิติศักดิ์ สุขสวัสดิ์ อายุ 59 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งทุพพลภาพเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคไต และความดันโลหิตสูง ทำให้ตาทั้ง 2 ข้างมองไม่เห็น ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพ พร้อมดอกผลไปแล้ว 141,884.76 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้วจำนวน 57,600 บาท

                   ดร.จำลอง กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมรับทราบปัญหาและเข้าถึงความเดือดร้อน  ผู้อยู่อาศัยในชุมชนพหลโยธิน 45 และร่วมเป็นกำลังใจ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

--------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506